ได้รับการรับรองมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์จากกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

ณ จุดเริ่มต้น

   นับหนึ่งจากวันที่ 23 มีนาคม 2549 โดยครั้งแรกเรา จดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวแบบ ในประเทศ
เลขที่ใบอนุญาต 52 – 0058 จากนั้น ได้พัฒนาการทำงาน มีลูกค้า ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ชมรม สมาคม ให้ความไว้วางใจมากขึ้นตามลำดับและได้จดทะเบียนเป็นแบบ ในประเทศ และต่างประเทศ เลขที่ใบอนุญาต 51/00336 โดยทำตลาดทั้ง IN BOUND ,OUT BOUND และ DOMESTIC ในปี พศ.2551 จนถึงปัจจุบันครับ

แนวทางการทำงาน
   ที่บ้านกัลยา ทำงานเป็นทีมครับคือต้องช่วยเหลือกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นไกด์ สตาฟ หรือ เด็กออฟฟิศ ต้องช่วยเหลือกันไม่มีใครทำงานได้เพียงลำพัง อยู่บนพื้นฐานความเข้าใจ ให้โอกาสและให้เกียรติกันเสมอ อยู่ร่วมกันแบบครอบครัว แต่ก็เต็มที่และเต็มกำลังเพื่อมอบ ช่วงเวลาแห่งความสุข ความทรงจำที่ดีให้กับลูกค้าทุกท่านที่ให้เกียรติและใว้ใจเดินทาง ร่วมกันกับเรา กัลยา ทราเวลเซอร์วิส ครับ

ความตั้งใจ
   พวกเรา ชาว กัลยา ทราเวล ทุกคนคิดเหมือนกันคือ ความสะดวกสบาย ความสุข ช่วงเวลาดีๆ มิตรภาพที่ดี พลังและกำลังใจในการเดินไปข้างหน้าจะเกิดขึ้นกับทุกท่านที่ร่วมเดินทางกับ เราครับ
จากใจ
กัลยา ทราเวลเซอร์วิส